Om det å trene hund

Om det å trene hund

Hva er viktig å tenke på når man trener hunden sin? Hvordan oppnår man best resultater? Hvordan får man resultater som varer? Det finnes ingen fasitsvar på disse spørsmålene, og jeg er sikker på at man får ulike svar avhengig av hvem man stiller spørsmålet til. I denne bloggen vil jeg beskrive i korte trekk hvilke tanker jeg har om det å trene hund.

Hva er egentlig trening?

I utgangspunktet er all aktivitet vi har med hunden vår trening. Gjennom våre daglige gjøremål lærer hunden hvordan vi vil den skal oppføre seg i en gitt situasjon. Den lager seg erfaringer som former fremtidig oppførsel, basert på hvilke fordeler eller ulemper atferden har for hunden. Blir du glad når hunden hopper opp i sofaen til kveldsnyhetene? Da vil den nok fortsette med det. Får den mat hver gang du åpner kjøleskapet? Om svaret er nei, så vil den nok slutte å løpe til kjøkkenet hver gang kjøleskapsdøra går opp. Din reaksjon på hundens oppførsel vil på denne måten forme hundens fremtidige oppførsel. Hunden registrerer og evaluerer dine tilbakemeldinger 24/7, og ikke bare den timen du er på valpekurs, deltar i en treningsgruppe, eller lærer den tricks på kjøkkengulvet. Hverdagen byr derfor på uendelig mange treningsmuligheter! Tenk gjennom hvordan du vil at hunden din skal oppføre seg «når den blir stor», og start hverdagstreningen så snart som mulig.

Hvorfor trener vi hunden?

Det er mange årsaker og motiver for å trene hunden sin. De fleste trener nok hunden sin som en del av hundens oppdragelse; altså det den må lære for å kunne fungere bra i hverdagen. Oppdragelse defineres også som nettopp det; den målretta, systematiske og verdibetingete formingen av et individ for at individet skal passe inn i samfunnet. Her er altså hverdagslydigheten og det jeg kaller «de gode vanene».  De gode vanene er ulike for hver hund/eier relasjon, og avhenger av mange faktorer. Bor man i blokk i byen, trenger hunden å oppføre seg annerledes enn om man bor i en stor villa med inngjerdet hage. Det finnes selvsagt fellestrekk også, som å komme når man blir ropt på, ikke hoppe på fremmede, kunne passere andre hunder og gå pent i bånd er noen vaner de fleste ønsker seg. Andre trener hunder sin for å aktivisere både seg selv og hunden sin. Mange synes det er morsomt å lære hunden sin nyttige og unyttige tricks, som å sitte bamse, vinke, gi labb, hente ting, og skru av og på lyset. Slike aktiviteter er utviklende for både hund og eier, og gjør også at relasjonen mellom hund og fører blir sterkere og bedre. Noen trener også hunden sin systematisk mot et mål. Det kan være ulike konkurranseformer, som lydighet og agility, eller mot spesifikke oppgaver, som redningshunder, gjeterhunder, terapihunder eller besøkshunder. Her skal ofte hunden utføre atferden på en helt spesiell måte, og i flere tilfeller uten særlig hjelp fra fører. Hunden har også en helt enorm kapasitet til å lære atferder som vi mennesker finner nyttige, og gjennom tusenvis av år har hund og menneske samarbeidet om å løse felles oppgaver. Alle hunder fortjener å bli trent, uansett hvilket formål vi har med treningen.

Uansett hva vi trener hunden mot og hva vi ønsker at den skal lære, er det viktig å huske at hunden ikke har valgt oss. Den har ikke valgt å bo hos oss, den har ikke valgt aktivitetene vi drar den med på, og den har ingen muligheter til å velge annerledes. Derfor er det ekstremt viktig at vi trener hunden vår på en etisk og moralsk god måte. Vi ønsker ikke å kontrollere hundens atferd ved rykk og napp i line eller halsbånd, og vi ønsker ikke at hunden skal la være å gjøre noe fordi den er redd for konsekvensene av å gjøre feil. Gjennom systematisk trening ønsker vi derimot å endre hundens atferd. Hunden skal gjøre det vi vil fordi den ønsker å gjøre rett selv, og på denne måten føle mestring og glede. På den måten skaper vi atferder som varer lengre og som vi ikke må minne hunden på hele tiden.  Det finnes veldig få raske løsninger i hundetrening, selv om mange kanskje ønsker seg det. Den beste tilnærmingen er basert på gode planer som man holder seg til, selv om det kan ta litt lenger tid å nå målet med treningen.

 

Hvorfor virker treningen?

Hoveddelen av hundetrening baseres på operant betinging (selv om Pavlov alltid sitter på hundetrenerens skulder til enhver tid, skal vi ikke prate så mye om klassisk betinging her). Operant betinging beskriver den læringen hunden gjør når den kobler sammen atferd og konsekvens av atferden. Det vil si at når hunden forstår at den får en godbit når den setter seg, så er dette et eksempel på operant betinging. Konsekvenser som gjør at hunden gjentar atferden, kaller vi forsterkere, mens konsekvenser som gjør at hunden sjeldnere gjentar atferden, kaller vi straff. Vi har videre to typer forsterkermekanismer, og det samme for straff. Hvis vi tilfører hunden noe, kalles det positiv forsterkning/straff, og tar vi fra hunden noe, kalles det negativ forsterkning/straff. Matrisen vil da se slik ut:

 

 

Tilfører stimuli (+)

Fjerner stimuli (-)

Øker sannsynligheten for gjentatt atferd

Positiv forsterkning

Negativ forsterkning

Reduserer sannsynligheten for gjentatt atferd

Positiv straff

Negativ straff

 

I praksis, og grovt forkortet, kan vi si at ved positiv forsterkning så gir vi hunden noe den vil ha (som en godbit, ball, ros). Dette vil gjøre at hunden gjentar atferden. Negativ forsterkning vil ha den samme effekten på hunden, men dette baseres da på at vi tar bort noe hunden ikke vil ha. Vil vi at hunden skal slutte med noe, kan vi enten tilføre den et stimuli eller ta fra den noe. Bruker vi positiv straff, må vi altså gi hunden noe den ikke har lyst på (som for eks et ubehag/smerte). Bruker vi negativ straff, holder vi tilbake noe hunden har lyst på, som for eksempel å ikke gi den godbiten når den gjør feil. Skal vi trene etisk og moralsk riktig, benytter vi oss ikke av positiv straff eller negativ forsterkning. Vi gir hunden noe den har lyst på når den gjør rett, og holder tilbake belønningen om den gjør feil. Det skaper ingen konflikter mellom hund og fører, hunden er ikke redd for konsekvensene av å gjøre feil, og treningen er mer effektiv.

Er det ikke lov å si nei til hunden sin? Jo, selvsagt er det det! Det er derimot viktig å huske at det er forskjell på å bruke «nei» som del av systematisk innlæring og som et «stopp»-ord i farlige og/eller uheldige situasjoner. Det er som å hjelpe barna med lekser; du skriker ikke nei til barnet hver gang det svarer feil på en matteoppgave? Men ser man at barnet skal til å sykle ut i vegen uten å se seg for, så roper man selvsagt til barnet for å unngå en ulykke. Først må vi lære hunden hva som er rett oppførsel i en gitt situasjon, og det gjøres ved positiv forsterkning og negativ straff.

 

Spiller hundens følelser noen rolle?

En forskningsgruppe har lært hunder å ligge helt stille uten noen form for bedøvelse, og deretter kjørt dem inn i CT/MR. Ved å spille av lyder, vise dem bilder og utsette dem for lukter, har forskerne konkludert med at hunden har de samme følelsessenterne i hjernen som vi har. De viser de samme 7 grunnleggende emosjonene som vi mennesker gjør. Det ble en gang sagt at en følelse fører til en tanke som fører til et ord som fører til en handling. Sånn er det for hunder også (hvis man ser bort fra ordet). Hundens følelse i en gitt situasjon vil selvsagt påvirke både hvilken atferd hunden vil vise, men også hvordan hunden viser atferden. Enkelte atferder kan også være vanskelig om hunden har «feil» følelse. Å få en glad og oppspilt hund til å sitte stille er mye vanskeligere enn å få en trøtt og mett hund til å gjøre det samme. Er hunden redd, kan ferdigheter den til vanlig er veldig god til, være helt umulig. Det er derfor noen ganger mer riktig å endre hundens følelse i en gitt situasjon enn å bare fokusere på atferden.

Hvordan trener vi hunden?

Du har kanskje deltatt på kurs for mange ulike instruktører, og fått ulike tips og råd om samme problem? Faktisk kan alle sammen ha rett. Det finnes ingen fasitmetode for å nå treningsmålet sitt. Det viktigste er å finne en måte å trene på som sammenfaller med egne prinsipper, planlegge, gjennomføre og evaluere (plan-do-chechk-act). Endrer hunden atferd, lærer den det vi vil den skal lære, benytter vi positiv forsterkning og negativ straff, har vi høyere suksessrate enn feil? Ja, da gjør vi noe rett! Med disse forutsetningen vil jeg beskrive 6 ulike treningsprinsipper. Disse 6 måtene å få hunden til å endre atferd:

  1. Shaping

Shaping betyr å forme hundens atferd gradvis. Vi begynner med å forsterke atferd som likner på målatferden, for deretter å slutte å forsterke. Hunden vil da bli kreativ og endre atferden sin litt, og da kan vi fortsette å forsterke en ny variant av atferden. Dette gjentas til hunden kommer til ferdig atferd. Her er hunden aktiv i egen læring og forsterkes for å ta initiativ.

  1. Targeting

Targeting innebærer bruk av ulike objekter som hunden lærer å interagere med. Det kan være noe å dytte snuten på, sette labber på, løpe til, eller stå på. Targets kan brukes til å lære hunden dirigering i ulike retninger, til å lukke dører eller skuffer, eller til spesifikke bevegelser eller posisjoner.

  1. Lokking

Man kan lære hunden mye ved å lokke den med en godbit eller en leke. Ved å følge etter godbiten/hånda, utfører hunden atferden riktig, og forsterkes for det. Her hjelpes hunden mye, og er dermed mye mer passiv enn den er i shapingprosesser. Det er derimot lett å få til den endelige atferden på et tidlig punkt i læringen.

  1. Herming

Mange hunder er observante og gjentar gjerne atferd de har sett andre gjøre. Dr Claudia Fugazza har utviklet dette til en metode hun kaller DAID – Do As I Do. Hunder kan lære å herme etter fører på kommando. Forsøk har vist at dette er en ekstremt effektiv læringsform, hvor hunden både husker læringen lenger, og er bedre i stand til å generalisere hva den har lært.

  1. Fange

Man kan fange en ønsket atferd ved å forsterke den når hunden utfører den helt tilfeldig. Jeg kaller dette «å samle på» atferder, og bruker den spesielt mye når hunden er valp. Ser jeg at hunden gjør noe jeg kunne tenke meg å få bruk for senere, forsterker jeg dette.

  1. Håndtering

Håndtering kalles «moulding» på engelsk, og beskriver prosesser der man fysisk hjelper hunden. Man kan tenke seg at man leder hunden til plassen sin ved å leie den i halsbåndet, eller løfter den inn i bilen. Metoden er basert på at hunden frivillig utfører atferden, og det må ikke benyttes ubehag eller tvang i prosessen (da jobber dere med negativ forsterkning og positiv straff i stedet).

 

Vår filosofi

Alle hunder fortjener å leve et liv som velfungerende og veltilpassede samfunnsmedlemmer, enten det er som familiehund, brukshund eller konkurransehund. Uansett hvilke aktiviteter hunden skal delta i, skylder vi hunden å lære den hva vi vil den skal gjøre på en etisk god måte. Har du lyst å lære mer om hundetrening? Bli gjerne med på vårt gratis mini-kurs

https://hamar-hundeskole-as.mykajabi.com/optin-1

Flere tilbud kan dere lese om på 

https://www.hamarhundeskole.no/planlagte-kurs 😊

Velkommen!

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.