Generelle vilkår og betingelser for bruk av treningshall hos Hamar Hundeskole

 

  1.  Bruk

Treningshallen skal brukes til aktiv trening av hund. Det skal kun benyttes belønningsbaserte treningsmetoder. Bruk av metoder som medfører ubehag og/eller smerte for hunden, vil medføre utestengelse.

Hunder som ikke er i trening, skal ikke være løse i hallen, men legges ut i bil eller i bur. Hallen skal ikke under noen omstendigheter benyttes til frislipp, lek eller andre aktiviteter som ikke regnes som aktiv trening.

Det skal benyttes innesko eller sko-overtrekk i hallen. Hunder skal tørkes av i slusen før de tas inn i hallen.

Leietaker skal ikke låse seg inn i hallen før leietiden starter, og skal låse seg ut av hallen før leietiden utløper. Rigging og rydding skal skje i egen leietid.

Kun personer som inngår i avtalt leieforhold kan oppholde seg i hallen i avtalt tid.

 

  1.  Lufting av hund

Hunder skal luftes godt før de tas inn i hallen. Se til at hunden faktisk har både tisset og bæsjet før den tas inn. Benytt områder vest for hallen (ned mot Østrovegen) merket med «lufteområde». Plukk opp etter hunden og kast evt poser i egen beholder. Lufting på jordet kan gjøres utenom vekstsesong. Det skal plukkes opp etter hunden også på jordet. Unngå lufting på parkeringsplasser, rundt hallen og verkstedbygning, enebolig eller på utendørs treningsbaner.

Det er strengt forbudt å la hunder gjøre fra seg inne i hallen. Underlaget er tett med fuktsperre, og urin/avføring kan dermed ikke vaskes ned og ut av gresset. Det skal benyttes bellyband på hannhunder eller bleier på tisper om man er usikker på om de klarer å la være å tisse/bæsje inne.

Brudd på vilkår om lufting av hund i hallen, vil i tillegg medføre ekstra avgift. Avgiften er kr 1.000,- stor og skal betales via VIPPS umiddelbart.

Tissing på utstyr: Utstyr skal vaskes av og tørkes med papir. Benytt såpemiddel som er tilgjengelig i hallen.

Tissing/bæsjing på kunstgresset: Tiss skal tørkes opp med papir til papiret ikke suger opp mer. Deretter skal det sprayes et tynt lag med luktfjerner. Tørk opp igjen til papiret ikke suger mer. Gjenta 2 ganger. Bæsj skal plukkes opp og kastes i utvendig beholder, og flekken vaskes som etter tiss.

Tissing/bæsjing inne skal rapporteres til utleier.

Unnlatelse av rengjøring og/eller betaling av avgift vil kunne medføre utestengelse.

 

 

 

  1.  Løpetisper

Løpetisper har adgang til hallen under forutsettelse av tispetruse med innlegg benyttes. Eier skal se til at trusen er stramtsittende og sikret mot lekkasje og direkte kontakt.

 

  1.  Utstyr

Alt utstyr som er plassert åpent i hallen er tilgjengelig for leietakere. Utstyr skal ryddes tilbake etter bruk, og evt rengjøres om dette er nødvendig. Ved uhell/skade på utstyr, skal dette gis beskjed om. Er utstyret skadet på en slik måte at det ikke kan benyttes av neste leietaker, skal utstyret sikres mot videre bruk umiddelbart og før man forlater hallen.

Utleier er ikke ansvarlig for bruk av utstyret. Bruker av utstyret er ansvarlig for evt skader eller uhell som oppstår som følge av bruk av utstyr. Bruker er ansvarlig for å sette seg inn i forsvarlig bruk av utstyr før dette tas i bruk.

Strømkrevende utstyr skal skrus av før hallen forlates. Takvifter skal stå på.

 

  1.  Adkomst og parkering

Kode til inngangsdøren mottas på epost etter timebestilling og betaling. Grupper og personer med prioritert booking får utdelt personlig kode. Koder skal ikke deles med andre. Leietaker ansvarer for at hallen er låst etter bruk, at alarm er aktivert, og at evt strømkrevende utstyr er skrudd av.

Parkering skjer fortrinnsvis på parkeringens østre del, mot vollen langs utelys. Parkering langs hallveggen medfører risiko for skader på hall og på kjøretøy, og skal unngås. Evt skader på kjøretøy ved evt ras fra hallen, dekkes ikke av utleier. Eier av kjøretøy ansvarer for evt skader på hallen.

Det skal tas hensyn ved parkering, slik at kjøretøy ikke opptar unødvendig plass og forhindrer sikker adkomst for neste leietaker(e).

 

  1.  Sikkerhet og overvåkning

Hallen er sikret med kodelås og kameraovervåkning. Det er montert brannsikringssystem og innbruddsalarm. Kodelåsen registrerer og lagrer bruk av koder. Kamera benyttes til sikkerhetsmessig forhold. Utleier håndterer for øvrig informasjon og opplysninger om leietaker etter gjeldende personvernregler.

 

  1.  Priser

Hallen leies ut til de til enhver tid gjeldende pris som angis på hjemmesiden, eller etter egen skriftlig avtale. Leie skal betales i sin helhet ved timebestilling, om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

Leien inkluderer bruk av hele eller halve hallen, som bestilt og avtalt. Leien inkluderer også bruk av felles utstyr, samt strøm til belysning, ventilasjon og evt varmeovner i sitte-området. Leien inkluderer ikke oppvarming av hele hallen, og ovner skal ikke benyttes uten at dette er eksplisitt avtalt med utleier. Oppvarming av hallen skal avtales med utleier på forhånd, og vil kunne medføre ekstra kostnad for leietaker om ikke annet er avtalt.

 

 

  1.  Brudd på vilkår

Ethvert brudd på vilkår vil kunne medføre utestengelse uten rett til tilbakebetaling av leie. Skader påført hallen, inventar eller utstyr med vilje eller som følge av ukyndig bruk, kan medføre at leietaker blir holdt erstatnings- og/eller utbedringsansvarlig.

Oppvarming av hallen uten forhåndsavtale, vil medføre krav om kostnadsgodtgjørelse for medgått strøm.

Brudd på vilkår om lufting av hund i hallen, vil i tillegg medføre ekstra avgift. Avgiften er kr 1.000,- stor og skal betales via VIPPS umiddelbart. Gjentatte brudd på vilkårene om lufting av hund i hallen, vil medføre utestengelse uten rett på tilbakebetaling av leie (gjelder også forhåndsbetalt leie for langtidsleie).

 

  1.  Force Majeure

Dette dekker hendelser som er utenfor partenes kontroll og som hindrer oppfyllelsen av inngåtte kontraktsforpliktelser. Hendelsen skal være uforutsett og partene skal ikke ha kunnet unngå eller overvunnet konsekvenser av hendelsen for at kapitlet skal være gjeldende.  Inngått avtale kan ikke heves eller unngås som følge av force majeure.

 

  1.  Tvist

Evt uenighet om inngått avtale eller brudd på vilkårene anses som en tvist. Tvister fremlegges gjeldende tvistedomstol. Elverum domstol er gjeldende for avtalen.

 

 

 

Vilkårene er gjeldende fra 1.10.2022

 

Powered by Kajabi