CV EVA

 

Hundefaglig utdannelse

aut NKK Trinn1 instruktør

utd NKK Trinn 2 instruktør

 

 

Kurs innenfor konkurranselydighet:

Hilde Ulvatne Marthinsen, Jessica Svanljung, Mona Kjernholm, Niina og Kent Svartberg

 

Kurs i spor, smeller feltsøk/rundering:

Tone Eng, Anne Westvold, Thomas Stokke

 

Andre kurs:

Kvalifiseringsprøve retriverjakt med Perly Berge og Inger Helene Sørli

Styrketrening for hund med Anita Menkerud

Styrketrening for hund (online) med Line Østerhagen

 

Hundefaglig praksis:

Ansvarlig for lydighetsgruppe i Hamar og Omegn hundeklubb, holdt flere bronsemerkekurs og kurs i konkurranselydighet, drop-in treninger for Hamar og Omegn hundeklubb

 

Kontakt Eva